Корисници Вибера и Facebook мессенгера у БиХ од данас се могу регистровати на комуникацијски канал U-Report, који представља глас јавности и промовише учешће првенствено младих, у стварању позитивне друштвене промјене.Након регистрације путем Facebook messanger-а или Вибер-а, постајете U-Reportери и јављате се са одговорима на анкете, отворена питања или јавне позиве.Кључни принципи функционисања Z-Report платформе су анонимност, заштита података и могућност избора у било ком тренутку. Иницијални распон година за У-Reportере дефинисан је као 12-14, 15-18 18-25 и 25+ година.Резултати анкете се обрађују, анализирају и јавно приказују, као инфографике, на страници https://bih.ureport.in и то у реалном времену, дакле доступни су одмах.

Циљ U-Report-а БиХ је да послужи као средство за размјену информација и  могућност сакупљања података у реалном времену, који институције власти, невладине организације, УН, медији и други партнери, могу искористити  за тестирање,  креирање и анализу политика, стратегија или услуга, базираних на стварним потребама корисника, те за мјерење напретка у областима европских интеграција, Стратешких развојних циљева и остварењу људских и дјечијих права.

Izvor Nezavisne