BIHAMK je objavio je spisak radarskih kontrola najavljenih za 12. februar. Napominjemo da je spisak informativnog karaktera, te da su moguće i nenajvljenje kontrole.

UNSKO – SANSKI KANTON

 Stacionirani radari: M-4.2 Velika Kladuša (ul. Ibrahima Mržljaka-kod škole, u naselju Polje), Cazin (u naselju Huremagići-kod BP “Euro Jet”, naselje Kličić-kod supermarketa “Alinea”, naselje Ćuprija-kod BP “Ina”, naselje Ostrožac-kod škole). M-5 Bihać (ul. Dr. Irfana Ljubljankića, ul.Jablanska-kod br.89, u naselju Jasika -kod restorana “Stari Mlin”, ul. H. Paše Predojevića-kod BP “Petrol Prošić”, ul. Bedem-kod autobuskog stajališta, naselje Ripač -kod BP “Energopetrol”), Bosanski Petrovac (kod BP”Energopetrol”), Ključ ( kod BP “Čavkunović” i u naseljima Pudin Han i Velečevo), M-14 Bihać (ul. Jablanska-kod marketa “Neli” i u naselju Kostela), Bosanska Krupa (u naselju Ljusina i u ulicama Bihaćka i Radnička). M-14.2 Bosanski Petrovac (ul. Skendera Kulenovića, kod bolnice). M-15 Sanski Most (naselje Pobriježje, kod restorana “La Mirage” i u naselju Tomina-kod TC “Jasi Komerc”).

POSAVSKI KANTON

Stacionirani radar je na M 1.8 Tuzla-Orašje (kod tržnog centra “Bingo” u Orašju).

Nema najavljenih radarskih kontrola.

TUZLANSKI KANTON

Stacionari radar na M-4 raskrsnica ulica Obala zmaja od Bosne i Musala (kod Doma penzionera).

PU TUZLA – PS ZAPAD

10:00 do 12:00 sati M-18 Dobrnja
13:00 do 15:00 sati ulica Husinskih rudara
22:30 do 23:30 sati ulica M.T.Uče

PS LUKAVAC

01:00 do 02:00 sati M-4 Bistarac
09:15 do 10:00 sati M-4 raskrsnica Puračić
10:40 do 12:00 sati M-4 BP Junuzović Kopex
12:15 do 13:30 sati M-4 Devetak
16:10 do 17:00 sati M-4 Gnojnica
17:40 do 18:30 sati M-4 raskrsnica Puračić
20:00 do 21:00 sati M-4 Gnojnica Zasjeke

PS GRADAČAC

06:30 do 08:00 sati M-1.9 Vučkovci
12:30 do 13:30 sati M-1.8 Hrgovi Donji
14:30 do 16:30 sati M-1.9 Vučkovci

PS ČELIĆ

11:00 do 12:00 sati Nahvioci, kod Mjesnog doma
14:00 do 15:45 sati R-458 Čelić, na lokaciji „Cerici“

ZENIČKO- DOBOJSKI KANTON

Stacionarni radari: od 00 do 24 sata M-17 u mjestima D.Vraca (općina Zenica), Brankovići (općina Žepče), Misurići (općina Maglaj), Šije (općina Tešanj), Pečuj (općina Zenica) i Žabljak (općina Usora).

PS OLOVO

09:00 do 12:00 sati M-18 Olovske Luke
12:00 do 15:00 sati M-18 Sarajevska

BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON

Stacionarni radar na M-20 u Goraždu (kod Donjeg mosta) i u ul. 31. Drinske brigade (kod Trafo stanice).

Nema najavljenih radarskih kontrola.

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA), M-5 Vitez (kod Impregnacije), M-5 Busovača, M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača M-16.2 Bugojno-G.Vakuf/Uskoplje, u naselju Vrbanja.

PS TRAVNIK

18:00 do 19:30 sati Kalibunar BP ABA
20:00 do 21:00 sati Turbe
21:30 do 22:30 sati Aleja Konzula
23:30 do 00:30 sati Dolac na Lašvi
01:00 do 02:00 sati Nova Bila

PS NOVI TRAVNIK

09:30 do 10:30 sati Rastovci
12:30 do 13:30 sati Trenica OŠ

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati R-441 Počulica
12:00 do 16:00 sati R-440 G.Polje

PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati Potkraj
12:00 do 14:30 sati Azapovići

PS BUSOVAČA

09:00 do 10:30 sati ul.1 Mart
10:30 do 12:00 sati Polje
12:00 do 13:30 sati ul.Tisovačka
16:00 do 17:00 sati ul.1 Mart
17:00 do 18:00 sati Kaonik
18:00 do 19:00 sati Gavrine kuće
19:00 do 20:00 sati ul.N.Š.Zrinjski
20:00 do 21:00 sati Polje

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Interex
11:00 do 14:30 sati Poriče
13:00 do 15:30 sati Vrbanja
17:00 do 18:30 sati Čaušlije
19:00 do 20:00 sati Poriče
20:30 do 21:30 sati Gračanica
22:00 do 23:00 sati Bristovi

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

10:30 do 11:30 sati ulica Vrbaska
14:30 do 15:30 sati Pajić Polje

PS JAJCE

14:30 do 16:30 sati M-16 Raševik
16:45 do 18:30 sati M-5 Dolabije
18:45 do 20:30 sati M-5 Skela

PS DONJI VAKUF

08:00 do 10:00 sati Rujanci
10:30 do 12:30 sati Prusac

HERCEGOVAČKO- NERETVANSKI KANTON

U gradu Mostaru instalirana dva stacionirana radarska sistema u ulici K.Tomislava i NGM, dok magistralne i regionalne puteve pokrivaju dva vozila sa ugrađenim video nadzorom i nadzorom brzine kretanja vozila.

PU ČAPLJINA

08:00 do 11:00 sati Stolac-Gorica
12:00 do 16:00 sati Bobanovo-Crnići

ZAPADNO- HERCEGOVAČKI KANTON

Stacionirani radari: M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude), Andrijanići (Grude), ul.Dr.Franje Tuđmana (Grude), Prispa (Grude), Klobuk (skretanje za osnovnu školu), Vitina (pored osnovne škole), Donji Radišići (pored autopraonice “Medić” i Studenci (pored osnovne škole), M-6.1 Dobrič (općina Široki Brijeg) Rastovača (općina Posušje), Kočerin (kod osnovne škole), Trn (kod mosta na rijeci Ugrovači) i Knešpolje (kod svadbenog salona “Sunce”).

Nema najavljenih radarskih kontrola.

SARAJEVSKI KANTON

Stacionirani radari: smjer:
– ul. Terezija prema Skenderiji
– ul. Zmaja od Bosne Centar-Ilidža
– ul. Džemala Bijedića Ilidža-Centar
– ul. Bulevar Meše Selimovića Centar-Ilidža
– ul. Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje prema Centru
– Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše ispred stadiona Grbavica
– Brza cesta u Blažuju skretanje za Vlakovo
– Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža kod skretanja na M-17 za Ilidžu
– ul. Zmaja od Bosne (Campus) Grad-Ilidža
– ul.Zmaja od Bosne (kod Ekonomske škole) Ilidža-Grad
– ul. Džemala Bijedića (ispod Stupske petlje) Grad-Ilidža
– ul. Bulevar Meše Selimovića (kod RTV-a) Grad-Ilidža
– M-17 – naselje Binježevo Oba smjera
– A-1 Visoko-Sarajevo, mjesto Malešići Oba smjera
– ul.Bulevar Meše Selimovića (Otoka) Ilidža-grad
– ul. Kurta Shorka (Dobrinja) Oba smjera
– M-5 Rakovica, kod OŠ
– M-5 Gladno Polje

10:00 do 11:00 sati u ulici Vilsonovo šetalište
11:30 do 13:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića
12:00 do 13:30 sati u ulici Butmirska cesta
12:00 do 20:30 sati u ulici Safeta Zajke
20:30 do 21:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića
21:30 do 22:30 sati u ulici Zmaja od Bosne

KANTON 10 (LIVANJSKI KANTON)

Stacionarni radari: M-6.1 Kolo (općina Tomislavgrad) i Suhača (općina Livno), M-14.2 ul. Jole Marića (općina Drvar), M-15 izlaz iz mjesta Blažuj (općinaTomislavgrad) i ul. Gorička (općina Livno), M-16 Kupres i Livno.

 

BRČKO DISTRIKT

Stacionarni radar: Brčko-Lončari (ulica Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik („Malezijski put“).

06:00 do 10:00 sati Omerbegovača-Boće-Gornji Zovik
10:00 do 13:00 sati Petra Kočića
13:00 do 15:30 sati Grbavica-Donji Rahić-Ulice

Izvor Radio Sarajevo