Psiholog Satoši Kanazava iz “London School of Economics and Political Science” sproveo je istraživanje koje se bavilo karakteristikama ljudi sa visokom inteligencijom.Rezultati su jasno pokazali da inteligentnije osobe zastupaju modernije, liberalnije vrednosti, a takođe su i manje religiozne od neinteligentnijih ljudi.

Pametni takođe češće ostaju budni do kasno u noć i više piju iako umereno, od ljudi sa nižim IQ. Primećeno je i da se inteligentiji manje bave sportom.Kanazava ovakve rezultate objašnjava “teorijom savane” koja kaže da se ljudi sa višim koeficijentom inteligencije bolje nose sa situacijama u savremenom životu.Sa druge strane, mozak manje pametnih ljudi često ima problem sa dostignućima koja su relativno nova u evolutivnom smislu i zato žive konzervativnije.

Izvor 24sedam