Pražnjenje i umiranje akumulatora je čest problem zimi, zbog čega je važno naučiti kako se ovaj uređaj u automobilu održava i što je najbolje činiti kada su napolju niske temperature. Osobe koje redovno brinu o stanju akumulatora pre će uočiti njegove znake slabljenja i moći će da adekvatno reaguju kada se pojavi problem.Pravilno održavanje akumulatora podrazumeva niz radnji, pre svega, redovno punjenje tog uređaja, zatim servisiranje vozila, održavanje odgovarajuće temperature i čistoće akumulatora, kao i pažljivo pokretanje motora, piše Nova.rs.

Napunite akumulator do kraja

Svaki marljiv vlasnik automobila mora da ima i punjač akumulatora jer je vrlo bitno da se akumulator što pre napuni do kraja nakon svakog pražnjenja.“Treba imati u vidu da ne odgovara svaki punjač svakom akumulatoru. Zato je neophodno, najpre, odabrati odgovarajući punjač za akumulator. Pritom i punjenje akumulatora ima svoja pravila, pa tako punjač treba prvo spojiti s akumulatorom, pa uključiti i to na odgovarajući napon što zavisi od toga  koliko je ispražnjen. Takođe, ne treba puniti smrznute, kao ni akumulatore čija je temperature viša od 45 stepeni. Konačno, treba prekinuti s punjenjem ako se akumulator zagreje”, savetuju u Black Horse FAS.Najjednostavnije je da snagu akumulatora, recimo, 100 Ah podelite sa snagom punjača recimo 5 Ah. Time se dobija cifra od 20 h neprekidnog punjenja potrebnog kada je potpuno prazan akumulator. Preporuka je da kupite “pametni punjač” koji će sam prekinuti punjenje kada je akumulator pun i time sprečiti da se on “prepuni”.

Proverite električni sistem vozila

Za životni vek akumulatora značajno je i redovno servisiranje vozila, a to, između ostalog, znači i proveru električnog sistema vozila bez čega nema sigurne vožnje.“Ako određeni električni uređaji, recimo, grejači, ‘vuku’ struju na automobilu, akumulator će brže stradati budući da će se prilikom vožnje trošiti više nego uobičajeno”, kažu stručnjaci.

Pazite na temperaturu akumulatora

Stanje akumulatora uveliko zavisi i od spoljne temperature, pa su zbog toga po pravilu dugotrajniji oni koji se leti nalaze u garažiranim vozilima i nisu izloženi toliko visokim temperaturama. Odgovorni vozači moraju imati na umu da akumulatoru ne odgovaraju ni niske temperature, pa zimi moraju da voze automobil na dužim relacijama kako bi se akumulator samodopunio. Kratke vožnje u hladnim uslovima ne pogoduju životnom veku akumulatora.

Čistite akumulator

Pravilna briga o akumulatoru podrazumeva i redovnu proveru njegove čistoće. Akumulator ne bi trebao imati ni rđu, ni prašinu na svojim polovima, kao ni na konektorima, a kamoli koroziju. Preporuka je da se akumulator čisti pomoću žičane četkice i sredstva protiv korozije.Takođe, trebalo bi redovno proveravati i čistoću klema i polova akumulatora jer previše uprljani motor neće moći da se pokrene bez obzira na to što je akumulator pun.

Pravilno pokrenite motor

Na dugotrajnost akumulatora utiče i način na koji palimo motor automobila.“Postoje vozila koja se pokreću na specifičan način i ako se to pravilo prilikom pokretanja motora ne poštuje može doći do oštećenja odnosno slabljenja akumulatora. Recimo, stariji automobili prilikom pokretanja zimi traže da se motor zagreje u mestu pre pokretanja kako bi tokom vožnje pravilno radio i ne bi se gasio”, naglašavaju u Black Horse FAS.

Izvor Krstarica