Ako se oslanjate na GPS, zabilježite 6. april 2019. godine u svom kalendaru jer je to datum kada će se dogoditi restartovanje GPS brojčanika na nulu takozvani “GPS rollover”, a to može dovesti do smetnji u radu kod nekih GPS prijemnika.U aprilu će GPS mreža proći kroz mini “milenijumsku grešku”, jer će se brojčanik vratiti na nulu. Iako je ovo poznato pitanje koje proizilazi iz načina na koji sistem funkcioniše, preporučuje se da se oni koji su zaduženi za kritičnu infrastrukturu koja koristi GPS, zajedno sa drugim kompanijama i korisnicima koji vjeruju da bi bag doveo do problema, pripreme za događaj.GPS rollover se dešava zbog načina na koji navigacioni signal funkcioniše. Broj tekuće sedmice je kodiran u signalnu poruku primljenu od satelita koristeći 10 bitova, a to omogućava ograničeni raspon, do 1024 nedelje. “Epoha” u kojoj se GPS trenutno nalazi je počela 1. avgusta 1999. godine, a 6. aprila 2019. godine broj se vraća natrag na nulu, odakle će započeti odbrojavanje do 1023.

Iako većina modernih GPS prijemnika ne bi trebalo da budu pogođeni ovim uređajem (uređaji koji su u skladu sa IS-GPS-200 i objezbeđuju UTC će biti u redu), testiranje koje je izvršio američki DHS (Department for Homeland Security) pokazalo je da postoji mogućnost da će neki protumačiti ovaj rollover kao datum vraćanja na 6. januar 1980, ili možda neki drugi pogrešan datum. Problem bi mogao da se javi kod uređaja proizvedenih prije 2010. godine koji u međuvremenu nisu ažurirani.Tu počinju glavobolje. Ali samo što će neki GPS prijemnici početi sa izvještavanjem o pogrešnom datumu, već bi, i zato što je tačan vremenski raspored krucijalan za precizne podatke o lokaciji, pogrešna interpretacija ovog rollovera mogla da ima velike posljedice.

(ZDNet)