Indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu jutros iznosi 157, koliko su izmjerili aparati američke Ambasade u ovom gradu, te osjetljive kategorije stanovništva mogu osjećati ozbiljniji uticaj na zdravlje.Na sajtu američke Ambasade u BiH navodi se da je mjerenje izvršeno jutros u 7.00 časova i da je kvalitet vazduha nezdrav.Napominje se da svako može početi da osjeća uticaj na zdravlje, a posebno osjetljive kategorije stanovništva.Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha u Sarajevu juče u 7.00 časova iznosila je 95.Indeks kvaliteta vazduha u vrijednosti od 51 do 100 je prihvatljiv i smatra se umjerenim, a od 301 do 500 veoma opasnim po zdravlje.

Izvor Nezavisne