WIPO je 24. januara 2019. godine objavio novi patent kompanije Samsung Electronics. Patent pod nazivom “Elektronski aparat i metod kontrole istog” opisuje Samsung pametnu majicu sa senzorima koji su u stanju da odrede fizičko stanje kosrisnika, a ovo se specifično odnosi na stanje pluća.Pametna majica kompanije Samsung opremljena je sa više senzora, koji su u stanju da detektuju zvukove pluća korisnika.Na ovaj način mogu se dijagnostikovati respiratorne bolesti, ali se može meriti i učestalost i snaga disanja.

Moguće je napraviti mnogo različitih dijagnoza, kao što su upala pluća ili bronhitis, ali pametna majica prepoznaje i hronične bolesti pluća kao što su astma i COPD.Da bi se utvrdila ispravna dijagnoza, uzimaju se u obzir i starost, pol, dužina i medicinska istorija korisnika.Pametna majica je povezana sa pametnim telefonom, tako da korisnik može odmah da pročita dijagnozu na ekranu.Na osnovu rezultata, prezentovaće se savjeti koji će se razlikovati od preventivnih do hitnih mjera.

(NN/benchmark)