U šest gradova u Federaciji BiH vazduh je jutros okaratkerisan kao nezdrav, a najlošija situacija je u Sarajevu, gdje je indeks kvaliteta 195.U Ilijašu je jutros indeks kvaliteta vazduha 193, Zenici 187, Lukavcu 174, Tuzli 171 i Jajcu 165, navedeno je na sajtu “Zrak.ekoakcija”.U Banovićima je kvalitet vazduha okarakterisan kao dobar sa indeksom osam.U Kaknju i Živinicama u kvaru su monitori za praćenje kvaliteta vazduha.Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u Federaciji BiH.

Izvor Nezavisne