Vazduh je jutros najzagađeniji u Zenici gdje indeks kvaliteta iznosi 162 te je označen kao nezdrav, slijedi Sarajevo sa indeksom 114 i oznakom nezdrav za osjetljive grupe, podaci su stranice “Zrak.ekoakcija”.U Ilijašu, Jajcu, Kaknju, Tuzli i Lukavcu indeks kvaliteta vazduha ocijenjen je kao umjereno zagađen i indeks zagađenja je između 55 i 89.Prema podacima “Zrak.ekoakcija” kvalitet vazduha u Goraždu i Banovićima je označen kao dobar dok je u Živinicama monitor za praćenje aerozagađenja u kvaru.Zbog nezdravog vazduha moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta oboljenja kod osoba sa bolestima srca i disajnih organa.Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebalo bi da smanje produžena ili veća naprezanja tokom boravka na otvorenom. Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje vazduha, zbog čega takve osobe trebaju izbjegavati boravak na otvorenom.Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, dok je od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.Indeks kvaliteta vazduha kada pređe 150 označen je kao nezdrav i tada je moguća pojava pojačanih simptoma bolesti kod lica sa srčanim i disajnim tegobama, poput astme, dok bi svi ostali mogli početi da osjećaju negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

izvor Nezavisne