Zagađenost vazduha u Sarajevu danas je, nakon umjerena dva dana, ponovo porasla i predstvalja potencijalan rizik za ljude, a vrijednost indeksa kvaliteta vazduha iznosi 191, koliko su izmjerili aparati američke Ambasade u Sarajevu. Na sajtu američke Ambasade piše da je mjerenje izvršeno jutros u 7.00 časova i da je kvalitet vazduha nezdrav.Napominje se da svako može početi da osjeća uticaj na zdravlje, a osjetljive kategorije stanovništva mogu osjećati ozbiljniji uticaj.Juče u 7.00 časova vrijednost indeksa kvaliteta vazduha u Sarajevu iznosila je 97.Indeks kvaliteta vazduha u vrijednosti od 51 do 100 smatra se umjerenim, a od 301 do 500 veoma opasnim po zdravlje.

Izvor Nezavisne