Za polaganje vozačke dozvole za B kategoriju kandidati u BiH mogli bi uskoro ukupno da izdvajaju i oko 1.500 KM, tvrde predstavnici nekih auto-škola, dok nadležni kažu da bi sve moglo biti konkretnije nakon septembra kad će biti završene javne konsultacije o Nacrtu odluke.U mnogim auto-školama kažu da je potrebno izjednačavanje i uspostavljanje minimalne cijene u svim auto-školama, u cilju ka boljem kvalitetu obuke, a budući kandidati su u strahu od poskupljenja, koje se najavljuje već duže vrijeme.”Ovih dana idem da uplatim obuku u auto-školi jer se stalno priča o poskupljenju. Ako se to desi, neću moći da izdvojim, tj. moji roditelji preko 1.000 KM da postanem vozač. Bezobrazluk je da to toliko poskupi, a plate su male. Sumnjam da će viša cijena donijeti i bolji kvalitet obuke”, rekao je Dušan T., student iz Banjaluke.

U Ministarstvu komunikacija i transporta BiH kažu da su pripremili Prednacrt odluke o jedinstvenim minimalnim budžetskim elementima vrijednosti nastavnog časa iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za vozače i isti uputilo na mišljenje nadležnim organima za obrazovanje.”Nakon što su dostavljena mišljenja analizirana i razmatrana u Ministarstvu, pripremljen je tekst Nacrta odluke koji je trenutno u postupku javnih konsultacija”, kažu u Ministarstvu i dodaju da je postupak javnih konsultacija otvoren do 30. septembra ove godine.Nakon toga slijedi upućivanje Nacrta odluke na mišljenja u skladu s Poslovnikom o radu Savjeta ministara BiH, a potom i Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH radi razmatranja i usvajanja odluke.

Mile Purić, predsjednik Udruženja auto-škola regije Bijeljina, kaže da je 2012. ukinuta minimalna cijena rada, te su auto-škole slobodnim formiranjem oborile cijenu, a time i kvalitet obuke, što je dovelo i do povećanog broja nastradalih vozača sa slovom P, odnosno vozača početnika.”U novom pravilniku u članu zakona se kaže da mora da se odredi minimalna cijena koju određuje nadležno ministarstvo, te prema tim proračunima cijena za B kategoriju ne bi trebalo da bude manja od 30 KM za jedan čas”, rekao je Purić i ističe da bi polaganje sa svim troškovima za B kategoriju trebalo da bude oko 1.500 KM.On kaže da su trenutne cijene za polaganje vozačke dozvole u bijeljinskim auto-školama različite, te da je potrebno izdvojiti od 700 do 900 KM za polaganje vozačkog, sa svim troškovima.”Trenutno su cijene za A i B kategoriju oko 10 KM po času, dok je za D 50-60 KM, a za C kategoriju cijena po času je 20 do 30 KM”, kaže Purić za “Nezavisne”.Dodao je da je čas za B kategoriju od 2007. do 2008. godine koštao 20 KM, te da je nakon toga pušteno slobodno formiranje cijena, što je dovelo do njihovog pada, najviše u Bijeljini, te su zbog velikih razlika među auto-školama i ostali morali da snižavaju cijene.

U Zavodu za obrazovanje odraslih RS kažu da su već dostavili Ministarstvu komunikacija i transporta BiH mišljenje u kojem su izrazili neslaganje sa pomenutom odlukom, jer je u sukobu sa Zakonom o konkurenciji u BiH.”Finansijski segment u skladu sa Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače određuje svaka auto-škola ponaosob, a prijedlog svog konačnog cjenovnika dostavlja nadležnom organu za obrazovanje na ovjeru”, rekli su u Zavodu.Zdravko Ivić, član Upravnog odbora Asocijacije auto-škola BiH, tvrdi da se ne radi o poskupljenju, nego o približavanju ili ujednačavanju cijena.”S obzirom na to da nam dolaze izbori, teško da će to biti prije njih, vjerovatno poslije. Cilj je da se cijene izjednače kako bi bila i kvalitetnija obuka jer trenutno svaka škola može da snižava ili povećava cijenu obuke kako hoće, što snižava i kvalitet obuke. Minimalnom cijenom neće se moći spuštati cijena pa će do izražaja doći kvalitet”, kaže Ivić i dodaje da su danas velike razlike u cijenama u auto-školama.U sarajevskoj auto-školi “Coach” kažu da postoje informacije da će doći do poskupljenja polaganja vozačkog ispita, ali da ne znaju kad će se to desiti.Smatraju da bi skuplja obuka trebalo da bude  kvalitetnija, ali da to zavisi od rada auto-škole.

Izvor Nezavisne