Zagađenost vazduha u gradovima Federacije BiH u kojima se vrši mjerenje i jutros je visoka, a najzagađenija je Zenica gdje je indeks kvaliteta vazduha ocijenjen kao veoma nezdrav.Prema mjerenjima obavljenim u 7.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Zenici iznosio je 211, objavljeno je na internet stranici “Zrak.ekoakcija”. Zagađenost vazduha ovog nivoa ukazuje da je kod osoba sa respiratornim oboljenjima, poput astme, moguće pogoršanje bolesti, ali su moguće i posljedice po respiratorne organe zdravih ljudi. Preporučuje se oboljelim od plućnih bolesti i bolesti srca, te trudnicama, djeci i starijim osobama da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti napolju.

Nezdrav vazduh je u Kaknju sa indeksom zagađenja 193, u Goraždu 167, Tuzli 155 i Lukavcu 154, dok je u Sarajevu i Ilijašu indeks iznosio 119, odnosno 142. Dobar kvalitet vazduha jutros je registrovan jedino u Jajcu. Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje. Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u FBiH, rečeno je ranije Srni u Udruženju “Eko-akcija” u Sarajevu.

Izvor Srna