Prolazak fronte iznad naše zemlje uslovljava relativno nepovoljnu opštu sliku. Mada će promjenljivo i nestabilno vrijeme kod osjetljivih osoba uzrokovati manje poteškoće, ponajviše u vidu lošijeg raspoloženja, osvježenje u vidu padavina i nižih temperatura ipak će pozitivno djelovati na većinu populacije. Večernji sati će također biti ugodniji, uz umjerene temperature, što će omogućiti mirniji san.