U Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu mogu se uplatiti donatorska sredstva na jedan od tri računa Fonda koja su otvorena kod poslovnih banaka i koja funkcionišu kao računi javnih prihoda.

“Svi koji žele da putem donacija uplate poseban doprinos za solidarnost za liječenje djece do 18. godine u inostranstvu, pod nazivom “tekući grant od fizičkih lica u zemlji”, mogu to da učine uplatom sredstava na jedan od tri računa Fonda”, navodi se u saopštenju Fonda.

Iz Fonda ističu da je kod Komercijalne banke Banjaluka otvoren račun 5710100000258084, kod Nove banke – 5551000036647150, te kod NLB Razvojne banke Banjaluka – 5620998143841328.

Popunjavanje naloga za uplatu sredstava za navedene transakcione račune je identično načinu popunjavanja naloga za plaćanje za javne prihode.

Kompletno upustvo o načinu prikupljanja i uplate sredstava za Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu dostupno je na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Uputstvom je precizirano i kako strane vlade, međunarodne organizacije i drugi mogu uplatiti sredstva na račun Fonda solidarnosti, dodaje se u saopštenju.

Izvor:Srna