Odvajanje otpada u kući neophodno je u borbi za očuvanje okoliša!Ali u situacijama u kakvoj smo trenutno, kako odlagati eventualno kontaminirani otpad – zaštitnu masku i rukavice nakon što smo ih iskoristili, ili maramice koje koristimo pri dezinifikaciji kuće? Nažalost, panedemija korona virusa diktira i određene promjene i posebnu pažnju kada je u pitanju odlaganje otpada.

Bez obzira na materijal, otpad za koji postoji sumnja da je kontaminiran virusom COVID-19 NE SMIJE se odlagati zajedno sa drugim otpadom.Objavljeno je to na Facebook stranici “Misli o prirodi”.

Evo I njihovih preporuka:

  • Otpad za postoji sumnja da može biti kontaminiran potrebno je odložiti u običnu plastičnu vrećicu za smeće, a onda nju staviti u drugu plastičnu vrećicu i svezati.
  • Vrećicu treba držati odvojenu od ostatka kućnog otpada najmanje 72 sata, a zatim je odložiti među miješani komunalni otpad.
  • Nastavite odvajati ostali, nekontaminirani otpad!

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka.

Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala.

izvor Radio Sarajevo