Istraživanje američkih naučnika s klinike „Mayo“ ukazuje na vezu između pretjerane pospanosti tokom dana i povećanja rizika za Alzheimerovu bolest. Stručni časopis „JAMA Neurology“ piše kako je pospanost tokom dana jedan od simptoma starenja koji je već povezivan s rizikom za zdravlje u odmakloj životnoj dobi.

Prema novim nalazima, pretjerana pospanost tokom dana može ukazati na proizvodnju i nakupljanje beta amiloidnih proteina u mozgu. Naslage ovih proteina je jedno od temeljnih obilježja Alzheimerove bolesti, a ranije studije su povezale kvalitetan san s većim izgledima za njihovo “čišćenje” iz mozga.U novom istraživanju su korišteni podaci prikupljeni od 283 osobe starije od 70 godina.

Izvor Avaz