Ako planirate da se vidite sa bivšim partnerom, a u novoj ste vezi, odlazak na ručak ili večeru nije dobra ideja. Nedavno sprovedeno istraživanje pokazalo je da izlazak u restoran sa bivšim partnerom može da vam napravi ozbiljan problem u novoj vezi. Tokom eksperimenta, studenti su zamoljeni da procene koliko bi bili ljubomorni ako bi se osoba sa kojom su u vezi bila u kontaktu sa bivšim partnerom pod različitim okolnostima. Ispitanicima su predočeni različiti scenariji: dopisivanje mejlom, telefonski razgovor, odlazak na kafu ili piće i odlazak na ručak ili večeru, a od njih se očekivalo da svoja osećanja odrede na skali od jedan do pet, pri čemu je jedan “nisam uopšte ljubomoran/ljubomorna”, a pet “užasno ljubomoran/ljubomorna”.

Analiza dobijenih odgovora pokazala je da je zajednički obrok “okidač” za najsnažniji osećaj ljubomore, a najmanje ljubomore izaziva povremena razmena mejlova. Odlazak na jutarnju kafu je za nijansu manje “nevin” od telefonskog razgovora, ali se doživljava kao manje “strašan” od odlaska na ručak ili večeru. Dakle, ako baš morate da se vidite sa bivšim, neka to bude odlazak na kafu. Sve više od toga moglo bi da izazove nesuglasice i probleme u odnosu sa vašim sadašnjim partnerom.

Izvor Mondo