Koliko god bili oprezni može da vam se dogodi da vam ukradu karticu, ili je jednostavno izgubite, šta onda da radite?Prije nego što spakujete kofer gledajte da sa sobom ne poneste nijednu brigu, kako vam odmor ne bi prisjeo. Koliko god bili oprezni, nije nemoguće da se baš vi nađete na meti pljačkaša. Naročito, ako ste jedan od onih koji više preferira kartice nego keš.Platne kartice jesu instrument plaćanja i o njima je potrebno voditi računa, kao i u slučaju gotovog novca, ali ipak…Istražili smo za vas – šta da radite ako izgubite karticu na odmoru ili se desi da vam ista bude ukradena? Šta prvo činiti u takvoj situaciji?Čim se primijeti gubitak ili krađa kartice neophodno je odmah pozvati kontakt centar banke i prijaviti gubitak kartice kako bi kartica bila blokirana, nakon čega nije moguće izvršiti transakciju tom karticom.

Potencijalne zloupotrebe moguće su isključivo do trenutka prijave gubitka ili krađe kartice kontakt centru banke. Zbog toga je od izuzetnog značaja da se čim se gubitak ili krađa primijete, to prijavi korisničkom servisu banke koji će karticu istog trenutka da blokira.Do prijave gubitka ili krađe kartice, ukoliko se PIN ne nosi zajedno sa karticom, karticu nije moguće zloupotrijebiti na bankomatu. Eventualna zloupotreba je moguća na POS terminalu, i to samo u slučaju kada se ne zahtijeva unos PIN-a, što je slučaj sa beskontaktnim plaćanjima do iznosa do kojeg se ne zahtijeva ni unos PIN-a, ni potpis korisnika u cilju identifikacije korisnika, i eventualno sa karticama sa magnetnim zapisom za koje se pri plaćanju zahtijeva potpis korisnika (gdje ukoliko se potpis ne poklapa sa potpisom korisnika kartice – banka i trgovac su ti koji snose teret u slučaju kada nije reč o zloupotrebi od strane korisnika).

Pitali smo i kartičarske kompanije šta može da vas snađe ako vam ukradu karticu:”Kao korisnik Mastercard kartice, ukoliko dođe do gubitka ili krađe kartice, zaštićeni ste politikom Nulte odgovornosti. Politika Nulte odgovornosti podrazumijeva da vas banka koja vam je izdala karticu neće smatrati odgovornim za izvršene neovlašćene transakcije ako ste preduzeli korake predostrožnosti kako biste se zaštitili od eventualne krađe ili gubitka kartice i odmah prijavili nestanak ili krađu kartice vašoj banci izdavaocu”.Međutim, osim fizičke krađe kartice, povremeno se dogode izdvojeni slučajevi da po povratku iz stranih zemalja “prođu” transakcije iako više nisu u toj zemlji.

“Kartica treba da je pravilno korišćena – to znači da je terminal opremljen čipom, “kontakles” tehnologijom, koja je takođe na bazi čipa. Korisnik treba da obrati pažnju da je terminal regularan, da je kartica zaštićena, da on mora da se verifikuje pinom i da PIN ne bude objelodanjen javno. To ne znači da korisnik treba da bude “policajac””, kažu u Visi i objašnajvaju da se nekim zemljama dešava da aparat nije na čipu, kao i da ukoliko dođe do zloupotrebe kartice, klijent neće biti oštećen.

KOJE MJERE PREDUSTROŽNOSTI PREDUZETI?

  • Кarticu je potrebno nositi sa sobom na sigurnom mjestu
  • Кarticu ne treba davati niti pozajmljivati drugim licima, i nikada je ne treba gubiti iz vida prilikom plaćanja
  • Broj kartice, i to posebno u kombinaciji sa drugim elementima sa kartice (npr. rok isteka) nikada ne treba slati pisanim putem, diktirati drugim licima, niti ih izlagati na internet stranicama sumnjive sadržine
  • PIN (lični identifikacioni broj) ne treba nikome otkrivati i PIN nikada ne treba bilježiti i nositi zajedno sa karticom
  • Prilikom unosa PIN broja na bankomatu ili POS terminalu preporučljivo je rukom zakloniti tastaturu
  • Memorišite broj svoje banke
  • Odaberite opciju SMS obavještenja o stanju na tekućem računu kod banke koja vam je izdala karticu
  • Platne kartice čuvajte na više različitih mjesta umjesto na jednom
  • Zapamtite svoj PIN kod, ne dijelite ga sa drugima, ne zapisujete i nosite u novčaniku zajedno sa karticom

(Telegraf.rs)