Korisnici su tokom vikenda imali problema sa pristupanjem Google servisima. Pojedinima nisu radile internet pretrage, nisu mogli da pristupe YouTube videima u nedjelju, ali u problematičnijim slučajevima, nisu bili u mogućnosti ni da otvore vrata svojih stanova. Svakako je riječ o velikom problemu koji je ponajviše pogodio Sjevernu Ameriku, ali jednim djelom i Evropu. Prema dostupnim informacijama, najproblematičnije je bilo na Istočnoj obali (Sjedinjenih Država), gdje je bilo problema sa dostupnošću i kada su najnapredniji servisi u pitanju. Ovo je posebno problematično, budući da upravo servisi kao što su Google Drive ili Google Home trebaju da pokažu koliko povjerenja trebamo da imamo u moderne tehnologije. Naravno, sem naprednih sistema, pogođena je bila i sama pretraga. Prema nekim informacijama, više od polovine servisa Google-a nije bilo dostupno ili je radilo nepotpuno i neispravno.

Neprihvatljiva objašnjenja

Zvanične informacije su neprihvatljivo šture. Kompanija Google je potvrdila da je u nedjelju dolazilo do prekida njenih usluga, što su korisnici mogli da vide i sami preko nedostupnih aplikacija. Glavni razlog za to, prema navodima kompanije, jeste – zagušenje mreže? U toku je istraga šta je moglo da uzrokuje nastanak problema, ali je bilo jasno da servisi nisu bili dostupni ili su sporo i neispravno radili. Koliko ovakvi događaji doprinose prihvatanju novih tehnologija, ostaje da se vidi. Očito je da trenutno mora postojati određena doza opreza – prihvatite nove tehnologije, ali ostavite sebi određenu odstupnicu; povezati se na servis ali uvijek držati bekap ili imati alternativu, zlu ne trebalo.

Sasvim je sigurno da su i neprihvatljiva objašnjenja poput “mreža je preopterećena”; em je dužnost Google-a da vodi računa o održavanju mreže, em vrlo dobro zna odnos korisnika i opterećenosti mreže i u tom smislu može i mora prilagoditi svoje usluge kako bi obezbijedio da njegovi korisnici uvijek imaju pristup, u skladu sa obećanjima. Jasno je da u ovoj fazi i dalje postoje nedostaci i problemi, ali je upitno hoće li oni samo više dolaziti do izražaja kako bude rasla integracija sa internet servisima i Google-om, te hoće li dovesti do drastičnijih, katastrofalnijih posljedica. Šta vi mislite? Jedno je sigurno – potrebe za kapacitetima i resursima će rapidno rasti u narednim godinama…

Izvor Nezavisne