Što nam pametni uređaji pružaju više oni istovremeno troše sve više električne energije, što podrazumeva i sve kraće trajanje baterije.Baterija na mobilnom telefonu ne preživi celih 24 sata, uprkos uveravanjima proizvođača da mogu trajati i do nekoliko dana. Možda bi to i bio slučaj, kada bi bile isključene neke od opcija koje najviše crpe energije na vašem telefonu.Donosimo vam spisak pet najvećih potrošača baterije u pametnim telefonima.

Ekran

Ekran troši više električne energije nego bilo koja druga komponenta pametnog telefona. Kamere crpe bateriju na više načina, ali najveći deo otpada na korišćenje procesora i ekrana. Kod novijih modela ugrađena je naknadna obrada fotografija koja dodatno troši resurse procesora.Video zapis je takođe intenzivan potrošač, naročito ako je u 4K rezoluciji.

Što je ekran veći on će crpeti više električne energije. Isto se odnosi i na rezoluciju ekrana, jer je veća rezolucija zahtevnija prema procesoru i koristiće više energije iz baterije. Na električnu energiju utiče i osvetljenje ekrana, kao i i frekfencija osvežavanja ekrana koja stvara opterećenje za proces.

Bežična povezanost

Signal za telefonsku vezu, mobilni internet, WiFi, Bluetooth, GPS su neki od najčešćih opcija za bežičnu povezanost koje pametni telefon gotovo sigurno stalno koriste, barem jednu od njih. Aplikacije koje su aktivne čak i kad je ekran isključen predstavljaju poseban problem za procesor, pa samim tim i bateriju mobilnog telefona. Među njima su aplikacije za muziku, vremensku prognozu, fitnes aplikacije i slično.

Svaka od njih predstavlja značajno opterećenje za bateriju pa ih trebate isključivati kad ih ne koristite. To se naročito odnosi na Bluetooth i GPS. Takođe, slabiji signal za bilo koju od njih povećava potrošnju baterije jer uređaj tako stalno pokušava da proveri dali postoji bolja veza.

Aktivne aplikacije

Aplikacije koje koriste GPS, kameru, prenos velikih količina podataka i stalno uključen ekran svrstavaju se među najveće potrošače baterije. U spisku najpogubnijih aplikacija za baterije su igre, zato što opterećuju procesor i grafički čip, veštačku inteligenciju, ekran i zvučnik.

Izvor Novosti