Objavljen je spisak najavljenih radarskih kontrola u našoj zemlji za petak.Pogledajte prije nego krenete na put.Iz BIHAMK-a poručuju građanima da budu oprezni i obrate pažnju na uslove na cesti.

UNSKO – SANSKI KANTON

Stacionirani radari: M-4.2 Velika Kladuša (ul. Ibrahima Mržljaka-kod škole, u naselju Polje), Cazin (u naselju Huremagići-kod BP “Euro Jet”, naselje Kličić-kod supermarketa “Alinea”, naselje Ćuprija-kod BP “Ina”, naselje Ostrožac-kod škole). M-5 Bihać (ul. Dr. Irfana Ljubljankića, ul.Jablanska-kod br.89, u naselju Jasika -kod restorana “Stari Mlin”, ul. H. Paše Predojevića-kod BP “Petrol Prošić”, ul. Bedem-kod autobuskog stajališta, naselje Ripač -kod BP “Energopetrol”), Bosanski Petrovac (kod BP”Energopetrol”), Ključ ( kod BP “Čavkunović” i u naseljima Pudin Han i Velečevo), M-14 Bihać (ul. Jablanska-kod marketa “Neli” i u naselju Kostela), Bosanska Krupa (u naselju Ljusina i u ulicama Bihaćka i Radnička). M-14.2 Bosanski Petrovac (ul. Skendera Kulenovića, kod bolnice). M-15 Sanski Most (naselje Pobriježje, kod restorana “La Mirage” i u naselju Tomina-kod TC “Jasi Komerc”).

POSAVSKI KANTON

Stacionirani radar je na M 1.8 Tuzla-Orašje (kod tržnog centra “Bingo” u Orašju).

TUZLANSKI KANTON

Stacionari radar na M-4 raskrsnica ulica Obala zmaja od Bosne i Musala (kod Doma penzionera).

PU TUZLA – PS ZAPAD

10:00 do 12:00 sati M-18 Brgule
13:00 do 15:00 sati R-470 Par selo
17:30 do 19:30 sati ulica Rudarska
19:30 do 21:30 sati ulica 18.Hrvatske brigade

PS DOBOJ ISTOK

14:30 do 16:30 sati M-4 Klokotnica

PS LUKAVAC

02:00 do 03:00 sati M-4 Bistarac
04:00 do 05:00 sati M-4 raskrsnica Puračić
10:40 do 12:00 sati M-4 Gnojnica
12:15 do 13:30 sati M-4 Devetak
16:10 do 17:00 sati M-4 Bistarac
17:40 do 18:30 sati M-4 Sižje
20:00 do 21:00 sati M-4 Puračić BP Šile

PS GRADAČAC

06:30 do 08:00 sati M-1.9 Vučkovci
11:00 do 13:00 sati M-1.9 Lukavac Donji
14:30 do 16:30 sati R-460 Srnice Donje

PS ČELIĆ

05:00 do 06:45 sati R-458 Čelić, na lokaciji „Cerici“
08:30 do 10:00 sati R-458 Čelić, na lokaciji „Cerici“

ZENIČKO- DOBOJSKI KANTON

Stacionarni radari: od 00 do 24 sata M-17 u mjestima D.Vraca (općina Zenica), Brankovići (općina Žepče), Misurići (općina Maglaj), Šije (općina Tešanj), Pečuj (općina Zenica) i Žabljak (općina Usora).

PS OLOVO

09:00 do 13:00 sati M-18 Olovske Luke
13:30 do 17:00 sati M-18 Bakići

PS CENTAR

11:00 do 15:00 sati A-1 tunel 1.mart iz pravca Zenice
17:30 do 22:30 sati A-1 tunel 1.mart iz pravca Kaknja
23:30 do 07:00 sati Blatuša

PS TEŠANJ

08:00 do 14:30 sati Šije (borovi)
16:00 do 23:00 sati Potočani
24:00 do 07:00 sati Jelah

PS MAGLAJ

08:00 do 14:30 sati Kosova
16:00 do 23:00 sati Poljice (Kameni zamak)
24:00 do 07:00 sati Liješnica

PS VISOKO

10:00 do 14:00 sati R-445 Visoko-Kakanj Seoča
14:00 do 18:00 sati R-445 Visoko-Kakanj Muhašinovići

BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON

Stacionarni radar na M-20 u Goraždu (kod Donjeg mosta) i u ul. 31. Drinske brigade (kod Trafo stanice).

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA), M-5 Vitez (kod Impregnacije), M-5 Busovača, M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača M-16.2 Bugojno-G.Vakuf/Uskoplje, u naselju Vrbanja.

PS TRAVNIK

08:30 do 10:00 sati Nova Bila
10:30 do 12:00 sati Dolac na Lašvi
12:30 do 14:00 sati Donje Putićevo
15:00 do 16:00 sati Kalibunar (ABA)

PS NOVI TRAVNIK

21:30 do 22:30 sati M-16.4 Nević Polje
23:00 do 00:30 sati M-16.4 Ratanjska

PS VITEZ

07:00 do 11:00 sati R-441 Počulica
11:00 do 15:00 sati R-441 Dubravica

PS BUGOJNO

21:00 do 22:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja (Mlin)
23:00 do 00:00 sati ulica 307. M.brigade, Sultanovići
00:30 do 01:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
02:00 do 03:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije (EP II)

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska (kod Ćiro prometa)
16:00 do 17:00 sati Dražev Dolac

PS JAJCE

06:00 do 08:00 sati M-16 Raševik
16:30 do 18:30 sati R-413b Kuprešani
18:30 do 20:00 sati R-413b Divičani
20:00 do 22:30 sati R-413b Lupnica

PS DONJI VAKUF

09:00 do 11:00 sati Torlakovac
12:00 do 14:00 sati Nova Travnička

PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati Jehovac
12:00 do 14:30 sati Bilalovac

PS BUSOVAČA

09:00 do 10:30 sati Kaonik
10:30 do 12:00 sati Gavrine kuće
12:00 do 13:30 sati Polje

PS FOJNICA

18:00 do 20:00 sati Nadbare
23:00 do 01:00 sati ulica Bosanska

HERCEGOVAČKO- NERETVANSKI KANTON

U gradu Mostaru instalirana dva stacionirana radarska sistema u ulici K.Tomislava i NGM, dok magistralne i regionalne puteve pokrivaju dva vozila sa ugrađenim video nadzorom i nadzorom brzine kretanja vozila.

PU ČAPLJINA

07:00 do 17:00 sati M-20 Bobovište-Ivanica

PU KONJIC

11:00 do 13:00 sati M-17 Podorašac

ZAPADNO- HERCEGOVAČKI KANTON

Stacionirani radari: M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude), Andrijanići (Grude), ul.Dr.Franje Tuđmana (Grude), Prispa (Grude), Klobuk (skretanje za osnovnu školu), Vitina (pored osnovne škole), Donji Radišići (pored autopraonice “Medić” i Studenci (pored osnovne škole), M-6.1 Dobrič (općina Široki Brijeg) Rastovača (općina Posušje), Kočerin (kod osnovne škole), Trn (kod mosta na rijeci Ugrovači) i Knešpolje (kod svadbenog salona “Sunce”).

PU GRUDE

14:00 do 16:00 sati M-6 u mjestu Sovići, Vlašići

PU LJUBUŠKI

18:00 do 19:00 sati M-17.4 u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt

PU POSUŠJE

11:00 do 12:30 sati M-6.1 u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić

PU ŠIROKI BRIJEG

00:10 do 01:50 sati M-6.1 na obilaznici

SARAJEVSKI KANTON

Stacionirani radari: smjer:
– ul. Terezija prema Skenderiji
– ul. Zmaja od Bosne Centar-Ilidža
– ul. Džemala Bijedića Ilidža-Centar
– ul. Bulevar Meše Selimovića Centar-Ilidža
– ul. Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje prema Centru
– Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše ispred stadiona Grbavica
– Brza cesta u Blažuju skretanje za Vlakovo
– Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža kod skretanja na M-17 za Ilidžu
– ul. Zmaja od Bosne (Campus) Grad-Ilidža
– ul.Zmaja od Bosne (kod Ekonomske škole) Ilidža-Grad
– ul. Džemala Bijedića (ispod Stupske petlje) Grad-Ilidža
– ul. Bulevar Meše Selimovića (kod RTV-a) Grad-Ilidža
– M-17 – naselje Binježevo Oba smjera
– A-1 Visoko-Sarajevo, mjesto Malešići Oba smjera
– ul.Bulevar Meše Selimovića (Otoka) Ilidža-grad
– ul. Kurta Shorka (Dobrinja) Oba smjera
– M-5 Rakovica, kod OŠ
– M-5 Gladno Polje

09:00 do 10:30 sati u ulici Butmirska cesta
10:30 do 11:30 sati u ulici Bojnička
11:00 do 12:00 sati M-18 Gora (OŠ)
20:00 do 21:00 sati M-17 Tarčin
21:30 do 22:30 sati u ulici Zmaja od Bosne

KANTON 10 (LIVANJSKI KANTON)

Stacionarni radari: M-6.1 Kolo (općina Tomislavgrad) i Suhača (općina Livno), M-14.2 ul. Jole Marića (općina Drvar), M-15 izlaz iz mjesta Blažuj (općinaTomislavgrad) i ul. Gorička (općina Livno), M-16 Kupres i Livno.

BRČKO DISTRIKT

Stacionarni radar: Brčko-Lončari (ulica Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik („Malezijski put“).

06:00 do 10:00 sati Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari
13:00 do 15:30 sati Grčica-Potočari-Stanovi
16:00 do 20:00 sati Boderište-Boće-Gornji Zovik
20:00 do 23:00 sati Maoča-Prutače

Izvor Bihamk