Naš signal dopire do svih dijelova Bosne i Hercegovine ali i van njenih granica. Naši vjerni i zadovoljni slušaoci svakodnevno uživaju u programu  Bobar radija i NAJBOLJEM  MUZIČKOM MIKSU na frekvencijama:

BOBAR Radio vam je dostupan na više načina.

Saznajte kako sve  možete da pratite naš program  O V D J E