Da li prebacujete desnu ruku preko leve ili je leva preko desne? Ovaj jednostavan govor tela otkriva da li ste analitičke i logičnije prirode ili imate intuitivniju i kreativniju ličnost.Počnite tako što ćete jednostavno prekrstiti ruke i zabeležiti da li vam je desna ruka iznad leve ili je leva preko desne. Zanimljivo je da studije sugerišu da testovi ličnosti zasnovani na karakteristikama tela i ponašanju – poput načina na koji sedite, stojite, hodate, pričate, jedete ili čak prekrstite ruke – mogu pružiti uvid u vaše osobine ličnosti.

Prelazak desne ruke preko leve ruke

Ako desnu ruku prebacite preko leve ruke, to sugeriše da ste usklađeni sa svojim osećanjima, ali da ih ne možete lako savladati. Ovo posebno ukrštanje ruku ukazuje da vam leva strana mozga, koja je odgovorna za logiku i organizaciju, preuzima vodeću ulogu u vašoj ličnosti. Shodno tome, pristupate životu sa marljivošću i metodičnim načinom razmišljanja, radije rešavajući probleme racionalno nego impulsivno.Vaše donošenje odluka nije pod velikim uticajem intuicije ili prolaznih emocija. Umesto toga, gravitirate ka logičkoj analizi, razlažući probleme korak po korak, a ne oslanjajući se na osećanja. Ova logička sklonost često se poklapa sa visokim koeficijentom inteligencije i oštrom duhovitošću, što vam omogućava da napredujete u oblastima koje zahtevaju analitičke veštine.Bilo da se radi o rešavanju zagonetki, brojevima, nauci ili diplomatiji, vaša snaga leži u vašoj sposobnosti da kritički razmišljate i logično zaključujete.

Prelazak leve ruke preko desne ruke

Ako pređete levu ruku preko desne, to ukazuje da posedujete visok nivo emocionalne inteligencije i jake kognitivne veštine. Reč je o kreativnosti, intuiciji i emocionalnoj dubini, ovaj gest ukazuje na dominaciju u vašem desnom mozgu, sugerišući da u životnim situacijama često dajete prednost osećanjima nad logikom. Iako ne odbacujete u potpunosti logiku u donošenju odluka, skloni ste da sledite svoje instinkte i osećanja.Veoma ste usklađeni sa emocionalnom klimom oko sebe, koja je i snaga, a ponekad i potencijalni izvor stresa. Postoje slučajevi kada intenzivne emocije mogu pomutiti vašu sposobnost da jasno saopštavate svoje misli ili delujete na osnovu činjeničnog znanja. Zbog toga umetnički poduhvati kao što su slikanje, ples, muzika ili gluma mogu biti posebno dobri za vas, nudeći izlaze na kojima možete sakupiti svoje misli da biste shvatili stvari i takođe vam pomoći da kreativno izrazite svoje misli i osećanja, piše sajt Jagranjosh.