Ako ste zainteresovani da saznate ili niste do sada pročitali koja je to najsrećnija zemlja (država) na svetu za ovu 2023. godinu, evo detalja.Jedna nordijska nacija se našla na vrhu liste od 137 zemalja predstavljenih u Svetskom izveštaju o sreći za 2023. godinu. Izveštaj se uglavnom bazira na trogodišnjim prosečnim brojkama od 2020. do 2022. godine i razmatra faktore kao što su kvalitet života, socijalna podrška i lična sloboda.Glavni izvor podataka za ovu listu najsrećnijih zemalja bio je Svetski izveštaj o sreći koji se zasniva na Galupovoj svetskoj anketi. Anketirani su ljudi širom sveta i ocenjivali svoj život na skali od nula do 10.Finska je zauzela prvo mesto sa ocenom od 7.804 bodova, postavši tako najsrećnija zemlja na svetu. Slede Danska (7.586 bodova) i Island (7.530 bodova).

Balkanske zemlje su takođe bile uključene na ovoj listi:

  • Slovenija se nalazi na 22. mestu sa 6.655 bodova.
  • Srbija se nalazi na 45. mestu sa 6.144 bodova, uz napomenu da se podaci za 2022. godinu nisu koristili.
  • Hrvatska je na 48. mestu sa 6.125 bodova.
  • Crna Gora je na 67. mestu sa 5.722 bodova, takođe uz napomenu da se podaci za 2022. godinu nisu koristili.
  • Bosna i Hercegovina je na 71. mestu sa 5.633 bodova, takođe uz napomenu da se podaci za 2022. godinu nisu koristili.
  • Severna Makedonija je na 87. mestu sa 5.254 bodova.

Finska i druge nordijske zemlje su visoko ocenjene zbog faktora kao što su zdrav životni vek, niska korupcija, društvena podrška, velikodušnost zajednice, BDP po glavi stanovnika i lična sloboda. Finska se istakla sa nizom pozitivnih atributa, uključujući efikasan, javno finansiran sistem zdravstvene zaštite, niže nivoe nejednakosti prihoda i pouzdan i pristupačan sistem javnog prevoza.U celini, iako su se suočavali s globalnim izazovima kao što su pandemija COVID-19, inflacija i rat, procene života su ostale izuzetno otporne sa prosekom iz 2020. do 2022. godine koji je ostao visok kao i prethodnih godina.

Izvor 24 sedam