Telefoni vremenom počinju da rade lošije, baterije im se brže troše, javljaju se slučajni kvarovi i počinju da rade sporije.Pošto pametni telefoni obično nisu jeftina investicija, korisno je znati koliki je prosječan život popularnih mobilnih telefona. To bi moglo da vam pomogne u odabiru sljedećeg telefona.

Komando navodi da je prosječan životni vijek današnjih mobilnih telefona oko 2,5 godine. Kod novijih uređaja to može da bude i manje, između 15 i 18 mjeseci.Uređaji velikih, popularnih kompanija kao što su Apple i Samsung obično imaju duži vijek trajanja od uređaja manjih kompanija.

Ovo je prosječan životni vijek popularnih mobilnih telefona:

– iPhone – između četiri i osam godina

– Samsung – između tri i šest godina

– Google Pikel – između tri i pet godina

– Huawei – između dvije i četiri godine.

Komando podsjeća da je to prosječan životni vijek koji može da varira od uređaja do uređaja.

 

Izvor Nezavisne