Astrologija pridaje veliki značaj ovom događaju, a mi vam donosimo lunarni kalendar za 2024. godinu.U njemu su označeni i dani mladog Meseca, kada je on nevidljiv, jer se našao između Sunca i Zemlje.

Januar 2024.

Poslednja četvrt 4. u 04:30č.

Mlad Mesec (mladina) 11. u 12:57č.

Prva četvrt 18. u 04:52č.

Pun Mesec (uštap) 25. u 18:54č.

Februar 2024.

Poslednja četvrt 3. u 00:18č.

Mlad Mesec (mladina) 9. u 23:59č.

Prva četvrt 16. u 16:00č.

Pun Mesec (uštap)

Mart 2024.

Poslednja četvrt 3. u 16:23č.

Mlad Mesec (mladina) 10. u 10:00č.

Prva četvrt 17. u 05:10č.

Pun Mesec (uštap) 25. u 08:00č

April 2024.

Poslednja četvrt 2. u 05:14č.

Mlad Mesec (mladina) 8. u 20:20č.

Prva četvrt 15. u 21:13č.

Pun Mesec (uštap) 24. u 01:48č.

Maj 2024.

Poslednja četvrt 1. u 13:27č.

Mlad Mesec (mladina) 8. u 05:21č.

Prva četvrt 15. u 13:48č.

Pun Mesec (uštap) 23. u 15:53č.

Poslednja četvrt 30. u 19:12č.

Jun 2024.

Mlad Mesec (mladina) 6. u 14:37č.

Prva četvrt 14. u 07:18č.

Pun Mesec (uštap) 22. u 03:07č.

Poslednja četvrt 28. u 23:53č.

Jul 2024.

Mlad Mesec (mladina) 6. u 00:57č.

Prva četvrt 14. u 00:48č.

Pun Mesec (uštap) 21. u 12:17č.

Poslednja četvrt 28. u 04:51č.

Avgust 2024.

Mlad Mesec (mladina) 4. u 13:13č.

Prva četvrt 12. u 17:18č.

Pun Mesec (uštap) 19. u 20:25č.

Poslednja četvrt 26. u 11:25č.

Ako želite da posebno obratite pažnju na dane punog Meseca u 2024. godini, to su: četvrtak 25. januar, subota 24. februar, ponedeljak 25. mart, sreda 24. april, četvrtak 23. maj, subota 22. jun, nedelja 21. jul, ponedeljak 19. avgust, sreda 18. septembar, četvrtak 17. oktobar, petak 15. novembar i nedelja 15. decembar.Mlad Mesec u 2024. godini će biti u sledećim danima: četvrtak 11. januar, petak 9. februar, nedelja 10. mart, ponedeljak 8. april, sreda 8. maj, četvrtak 6. jun, subota 6. jul, nedelja 4. avgust, utorak 3. septembar, sreda 2. oktobar, petak 1. novembar, nedelja 1. decembar i ponedeljak 30. decembar.

Izvor Novosti