Postoje osobe koje čitavog života rade naporno, a slabo zarađuju i uvek ostaju na istom položaju, kad je novac u pitanju. Ako ste se zapitali zašto je to tako, odgovor se krije u numerološkoj matrici imena svake osobe, odnosno u broju koji se zove broj novca, posla i bogatstva.

Prvo napišite svoje ime i prezime, pa u tablici ispod pronađite broj koji odgovara svakom slovu. Nakon toga je potrebno sabrati brojeve imena i prezimena odvojeno, a onda saberete i ta dva broja. Vrlo je važno da ih sabirate dok ne dobijete jednocifreni broj.

Tablica:

1 A, F, N, V

2 B, G, Nj, Z

3 C, H, O, Ž

4 Č, I, P

5 Ć, J, R

6 D, K, S

7 Dž, L, Š

8 Đ, LJ, T

9 E, M, U

Primer:

Marija

9 + 1 + 5 + 4 + 5 + 1 = 25
2 + 5 = 7

Značenje

Broj 1

Broj jedan teži ka tome da uvek bude prvi. Te osobe se trude da savršeno obavljaju svoje poslove, jer oni znaju da im od toga zavisi njihovo samopoštovanje. Nikad se ne oslanjaju na druge osobe i ne računaju na tuđu pomoć. Dobro je poznato da poslodavci jako cene ljude poput “jedinica”. “Jedinice” po pravilu dobro zarađuju, ali nikad ne postaju milioneri. Njih više zanima rad, nego sticanje kapitala.

Broj 2

Ove osobe uvek imaju uz sebe partnere koji im pomažu oko toga kako da dođu do novca. Njih partner obično izdržava, zapošljava ili im osigurava uslove kako bi uspjeli realizovati svoje poslovne potencijale. Potencijal “Dvojki” najviše dolazi do izražaja kada rade u grupi ili timu, tada oni najviše zarađuju i napreduju. Obično “Dvojke” svoje bogatstvo stiču tako što ga naslede ili osnuju sopstveno preduzeće.

Broj 3

Ove osobe možda i najviše vole novac, ali do njega dolaze vrlo teško, ali ako uspeju da sopstveni posao povežu sa svojom potrebom da se zabavljaju, onda ni ovim osobama neće manjkati novca. Zbog nedostatka talenta za neki određen posao, a pogotovo sreće ove osobe su uvek u brizi zbog nesigurnih zarada. Glavna karakteristika “Trojki” je njihova kreativnost, duhovitost i spremnost za rad. Bogatstvo stiču ako pronađu svoj talent ili uz pomoć lude sreće

Broj 4

Ove osobe u životu ni do čega ne dolaze lako i uvek moraju da se pomuče za nešto. Takođe moraju da ulažu neverovatne napore za svaki njihov uspeh i da se odriču zabave zbog posla. Često ćete čuti da odbijaju poslove koje vole, a sve to zbog bolje plaćenih poslova. Ali ta njihova predanost neće im uvek osigurati materijalnu sigurnost i mir. “Četvorke” koje su sposobne za lov u mutnom imaju veće šanse da se obogate. Ono što svi znaju je da su “Četvorke” veliki radnici.

Broj 5

Ove osobe su ležerne i njihova najveća zarada ih očekuje na putovanjima ili u inostranstvu. “Petice” su vrlo prilagodljive osobe koje imaju dobru intuiciju. Takođe imaju sposobnost koja im pomaže da ne troše novac tamo gde ga svi ostali troše. Može se reći gde drugi daju “Petice” dobijaju. Zbog svoje prilagodljivosti i spremnosti da svašta rade oni nikad neće biti siromašni.

Broj 6

Ovim osobama su potrebni ljudi koji su istomišljenici i sa kojima će se povezati. “Šestice” svoj najveći uspeh ostvaruju kroz porodični biznis. Glavni paradoks kod “Šestica” je taj da što više daju, više imaju. Ako “Šestice” ne uspeju da se zaposle u kolektivu, može se dogoditi da čitav život provedu u siromaštvu.

Broj 7

Ove osobe uspevaju da pronađu najracionalniji put za ostvarivanje svojih potencijala. Najviše vole kad otkrivaju tuđe tajne, jer im to ide od ruke, a od toga mogu i solidno zarađivati. “Sedmice” su u stanju da žrtvuju novac samo da se bave onim poslovima koje vole i u koje veruju. Ako im je sudbina takva da ne moraju brinuti o finansijama, i samo da se posvete stvarima koje vole, oni će biti apsolutno srećni.

Broj 8

“Osmicama” je najvažnije da budu dobro plaćeni za ono što rade. Oni nikada ništa ne rade volonterski, jer njih poslovi u kojima nema zarade jednostavno ne zanimaju. Oni nisu sposobni samo da zarade novac, već su sposobni i da ga dupliraju. Jedna od njihovih glavnih karakteristika je ta da umiju da ulože novac, tako da se on sam umnožava.

Broj 9

“Devetke” tragaju za poslovima koji će im doneti brz, lak i veliki profit. Za novac i “Devetke” se može reći da su u komplikovanim odnosima. Njihova glavna osobina je nestrpljivost, a to je za njih velika prepreka u radu i u zarađivanju. Ako “Devetke” shvate da se trud ne mora uvek isplatiti iz prve, imaće veliku šansu da se obogate.

Izvor: Krstarica