Dobro došli

Zahvaljujemo Vam se što je naš BOBAR radio Vaš pravi izbor. BOBAR radio datira još od 1998. godine, tačnije od  26. novembra,  kada je u etar krenuo prvi talas dobrog zvuka, po kojem je BOBAR radio  prepoznatljiv i danas.

 BOBAR radio u skladu sa Dugoročnom dozvolom Regulatorne agencije za komunikacije, jedini je nezavisni komercijalni broadcaster sa licencom nacionalnog emitera u Bosni i Hercegovini. Sa 13 visokih kota, radio se sluša na cijelom prostoru BiH, pokrivajući signalom i dobar dio teritorije zemalja u okruženju, a naročito velike gradove i putne pravce. Praktično, program «BOBAR radija» se, bez prekida, može pratiti do Mađarske do Jadranskog mora i od Zagreba do Beograda. Okrenut je urbanoj populaciji, sa programskom šemom koja je prilagođena poslovnim ljudima, učesnicima u saobraćaju i omladini.. Pored FM frekvencija, program emitujemo i putem interneta i mobilne aplikacije.

 Cilj nam je da sa kvalitetnim timom mladih i zabavnih voditelja koji se po stilu razlikuju od svih ostalih, budemo dio svakodnevice naših slušalaca. To je razlog što se BOBAR radio od početka svog rada pozicionirao u sami vrh slušanosti u Bosni i Hercegovini.

Proizvodimo i emitujemo program muzičko – zabavnog i informativnog karaktera, koji je upotpunjen kratkim i zanimljivim sadržajima iz oblasti turizma, kulture, umjetnosti, ekonomije, politčkih i ostalih društvenih sfera. Tako koncipiran program, koji se emituje svakog dana – 24 časa dnevno, izdvaja nas kao radio emitera sa najsveobuhvatnijim i najdinamičnijim sadržajem. Programsku šemu dijelimo na jutarnju, podnevnu, dnevnu, večernju i noćnu, omogućavajući našim slušaocima da konstantno uživaju u dobrom izboru najvećih hitova domaće i strane muzike, ali i da na svakih sat vremena čuju najvažnije vijesti iz zemlje i svijeta. Dokaz našeg kvaliteta je saradnja sa uglednim klijentima, renomiranim kompanijama i marketinškim agencijama. Nezaobilazan smo medijski partner brojnih kulturnih, sportskih, humanitarnih i drugih društveno značajnih događaja. Status ekskluzivnog radijskog  partnera u mnogim uspješnim projekatima u velikoj mjeri je promovisao  naš brend i doprinio našem pozitivnom imidžu u svojstvu društveno odgovorne kompanije. Ipak, i Vaše mišljenje kao i povjerenje su nam jedan od najznačajnijih pokazatelja uspjeha, zato nam sve Vaše ideje, sugestije i komentare možete slati na rbobar@teol.net

Uprkos činjenici da je slušanje radija intimni doživljaj podložan različitim muzičkim i drugim ukusima, BOBAR radio je opšte prihvaćen brend priznat kao nesumnjiva profesionalna vrijednost, poštovan i cijenjen kod slušalaca svih generacija.

Motivisan i kreativan tim, lojalna publika, bogat programski sadržaj, izgradjena infrastruktura, snažan marketing i izuzetan društveni status, prednosti su na kojima temeljimo svoje ambiciozne planove. Javnost, relevantne strukovne i društvene institucije i ustanove u nama su prepoznale jedinstven komercijalni radijski servis u Bosni i Hercegovini.