Da li ste ikada razmišljali o tome kako nečiji glas može odati tajne o toj osobi? Iako to može zvučati neobično, istraživanja su pokazala da karakteristike glasa mogu biti povezane sa fizičkim osobinama, nivoom obrazovanja, pa čak i sa plodnošću.Potrebno je manje od sekunde da se otkrije ličnost samo slušajući nečiji glas. Možda zvuči neobično, ali glas osobe može otkriti mnogo toga o njenoj ličnosti. Ne samo da je svaki glas jedinstven, već nosi korisne i ponekad neočekivane informacije. Mnogi su iznenađeni saznanjem da se skrivene karakteristike lako mogu otkriti samo slušanjem glasa, čak i bez vidljivog kontakta sa osobom.

1. Društvenost

Vaš glas može otkriti da li ste ekstrovertna ili introvertna osoba. U jednom istraživanju, ljudi su slušali kompjuterski generisan govor koji je bio modelovan tako da zvuči kao glasovi introvertnih i ekstrovertnih osoba. Rezultat je bio da su učesnici mogli da prepoznaju o kakvoj se ličnosti radi. Ekstrovertni ljudi obično govore brže i glasnije, dok introvertni često izražavaju svoje misli tiše i sporije.Čak i jednostavno „Zdravo!“ može otkriti koliko ste pouzdani. U jednom istraživanju, volonteri su čuli 64 verzije te reči i gotovo svi su izabrali muškarce koji su je izgovorili podižući ton na kraju, smatrajući ih pouzdanijim. Kod žena je obrnuto – one sa nižim tonom na kraju reči se smatraju pouzdanijima.

3. Visina

Vaš glas može ukazati na vašu visinu. Tokom dva eksperimenta, ljudi su bili zamoljeni da identifikuju višeg od dva govornika i da rangiraju pet govornika po visini. Preko 62% učesnika moglo je tačno da razlikuje višeg govornika. Što je osoba viša, to će joj glas biti niži i dublji.

4. Plodnost

Istraživanja su pokazala da menstrualni ciklus može uticati na glas žene. Glas postaje viši kako se ovulacija približava, pa žene sa višim glasom mogu biti plodnije.

5. Snaga

Vaš glas može otkriti i snagu vašeg gornjeg dela tela. U jednom istraživanju, učesnici su slušali glasove muškaraca iz različitih zemalja i procenjivali njihovu snagu na osnovu glasa. Mogli su tačno da utvrde koliko su muškarci jaki, jer jači muškarci obično imaju dublji glas.

6. Profesionalizam

Vaš glas može uticati na percepciju vaše profesionalnosti. Istraživanje je pokazalo da ljudi koji postepeno spuštaju ton glasa često deluju manje obrazovano i manje kompetentno, što posebno važi za žene. Ovo može čak uticati na odluku poslodavca prilikom zapošljavanja.

Da li ste ikada stekli utisak o nekoj osobi samo na osnovu njenog glasa? Kakav je vaš glas?

(mondo.rs)