Džejn Šean je autorka knjige knjige “Let’s Read Our Feet”, u kojoj govori na koji način nam oblik naših nožnih prstiju govori o nama samima.

Dugačak drugi prst, pored palca

Označava liderske sposobnosti. Vladari starog Egipta i kraljevska dinastija Havaja imali su jednu zajedničku fizičku karakteristiku. Pogađate, dugačak drugi nožni prst.

Nakrivljen vrh trećeg nožnog prsta

Prirodan dar za obmanjivanje, kao i sklonost da se bude pogrešno shvaćen. Veliki broj špijuna imao je nakrivljen vrh trećeg nožnog prsta.

Minijaturan mali prst

Odražava dečiju prirodu, s veoma razvijenim osećajem za zabavu.

Drugi nožni prst koji se naginje ka palcu

Označava sentimentalnu, nostalgičnu prirodu.

A šta znači ako je kod nekih ljudi duži drugi nožni prst od palca?

Morton – ili duži drugi nožni prst je prilično učestala pojava – od manje od tri podsto, preko trećine opšte populacije pa sve do čak 90 podsto u nekim populacijama.Veruje se da je ova pojava nasledna. Morton nožni prst prvi put je opisan kao medicinsko stanje 1927. godine u tekstu Dadlija Džoja Mortona, ortopedskoga hirurga.On je objasnio da to zapravo ne dolazi od dužine prsta već od kratke prve metatarzalne kosti, koja spaja palac na glavni deo stopala.

Takvo stanje može da prebaci težinu na drugu metatarzalnu kost, što može da uzrokuje bol ili stvaranje žulja i koštano-mišićnih problema. Hirurška korekcija ponekad koristi, ali je ipak bolje osigurati stopalu pravilnu potporu.Smatra se da je ovakav oblik stopala tzv. grčko stopalo i nekad se verovalo da je to najlepši oblik, lepši od egipatskog, gde je najveći palac, a ostali prsti su kraći. Mnoge grčke statue imaju upravo takva stopala, a i Kip slobode se može pohvaliti dužim drugim nožnim prstom.

Izvor Krstarica