Vrlo dobro svi znamo da je optimizam dobar i za fizičko i za mentalno zdravlje. Ali izgleda da kako starimo, optimizam opada. Međutim, da li je to zaista tačno?Prethodna istraživanja pokazala su da ružičaste naočare koje nosimo u mladosti, odnosno optimizam, kasnije tokom života prerasta u cinizam. Ali najnovija studija pokazala je da se optimizam, kako odrastamo i starimo, ipak pojačava.Neki ljudi su prirodno puni optimizma, dok drugima treba mala pomoć kako bi češće gledali na lepšu stranu života

Posle istraživanja više od hiljadu volontera od 26 do 71. godine, pokazano je da su ljudi u starijim godinama pozitivniji, a najviše oko 55. godine života. Takođe, utvrđeno je da su pozitivni događaji u prošlosti uticali na optimističniji stav kasnije tokom života, dok negativnoi događaji nisu imali toliki uticaj na pojavu pesimizma.Naučnici su se ipak ogradili, jer nivo sreće koji čovek oseća zavisi od brojnih faktora, a materijalna situacija, zdravstveno stanje i sama činjenica gde žive jeste jedan od njih.

Izvor Krstarica