Zaključak istraživanja koje koje je objavljeno u magazinu “Social Psychological and Personality Science” jeste da se, kada smo pod stresom, fokusiramo se na negativne osobine partnera pre nego na pozitivne.Prošle studije su pokazale kako “životni” stres može da utiče na odnos sa parternom, ali na naše ponašanje. Ova ističe kako stresan život može da utiče na to kako će partneri komunicirati i gledati jedan na drugog.Ali, ova studija ističe jednu drugu stvar; stres može da utiče i na to šta prvo primetimo, poput toga da vas partner nervira, da krititikuje i da nema strpljenja.

– Otkrili smo da će osobe, koje stalno doživljavaju puno stresa van odnosa, poput problema na poslu, pre primetiti negativne stvari na partneru – navodi doktorka Lisa Nef.Nef i kolege su, tokom studije, pratili 79 heteroseksualnih partnera koji su tek venčani i koji su, tokom 10 dana, svako veče ispunjavali upitnike i beležili svoja i ponašanja svog partnera. Pre studije su se izjasnili i o količini stresa u životu.Saznali su da oni koji su nedavno prolazili kroz stresan period jesu i posebno svesni svakodnevnih promena kod partnera u vidu negativnih ponašanja, a oni smatraju da njihov partner unosi u odnos negativnost tokom tih 10 dana, ako se rezultati uporede s ispitanicima koji nisu pod stresom.

Izvor 24sedam