Postoje mnogi faktori rizika koji mogu ugroziti normalno funkcionisanje akumulatora. To uključuje ekstremne vremenske uslove, zaboravljene svetlosne uređaje, česte kratke vožnje, koroziju na kleštima, neispravnu elektroniku i mnoge druge faktore. Takođe, postoji pogrešno mišljenje da akumulator najviše pati od hladnoće, dok su visoke temperature takođe štetne jer mogu izazvati stvaranje kiseline u akumulatoru koja može narušiti njegovu funkcionalnost.Idealna temperatura za normalno funkcionisanje akumulatora je između 18 i 32 stepena Celzijusa.

U slučaju ekstremnih temperatura ispod -10°C ili iznad 40°C, preporučuje se izdvajanje akumulatora iz automobila i smeštanje u suvu prostoriju sa optimalnom temperaturom. Ovo se posebno savetuje vozačima koji neće koristiti automobil u dužem vremenskom periodu.Takođe je važno napomenuti da nije dovoljno samo upaliti motor i voziti nekoliko minuta ili na kratkim relacijama kako bi se akumulator potpuno napunio. Akumulator se troši prilikom startovanja motora, i da bi ga alternator u potpunosti napunio, potrebna je duža vožnja. Zato česte kratke vožnje mogu više da opterete akumulator nego da mu koriste.

Redovna provera akumulatora, čišćenje, otklanjanje korozije i reagovanje na znakove potencijalnih problema su ključni koraci koji mogu produžiti životni vek akumulatora. Takođe, važno je proveriti da li su kablovi akumulatora čvrsto pričvršćeni, kako ne bi došlo do labavljenja.Sve električne komponente u vozilu koje ostaju uključene nakon gašenja motora mogu predstavljati opasnost za akumulator, jer neprestano “vuče” struju. Zbog toga je važno da vozači pažljivo provere da li su isključili sve električne uređaje nakon gašenja motora.

Takođe, preporučuje se da električne komponente ne budu uključene pre nego što se motor startuje.Na kraju, redovna provera električnog sistema u vozilu je od suštinskog značaja, jer neispravan električni sistem može dovesti do pražnjenja akumulatora čak i tokom vožnje. Na primer, ako alternator ne radi ispravno, akumulator se neće punići dok je motor upaljen, što može dovesti do postepenog pražnjenja akumulatora tokom vožnje.

Izvor 24sedam